EU Projects

 

 

 

YOUR AMBER Oleg Blazhkevych realizuje projekt wybrany w drodze konkursu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu grantowego o tytule „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

 

Tytuł projektu: Rozwój marki "YOUR AMBER" Oleg Blazhkevych poprzez udział w międzynarodowych wydarzeniach targowych

 

Cel projektu:  Głównym celem realizowanego projektu jest rozwój działalności eksportowej oraz promocja Firmy i jej produktu na wydarzeniach targowych o charakterze międzynarodowym.

 

Firma oczekuje, iż w wyniku realizacji projektu:

·        powiększy liczbę kontrahentów zagranicznych,

·        wzmocni swoją pozycję konkurencyjną oraz rozpoznawalność marki.


 

Sukces projektu przyczyni się również do promocji regionu za granicą.  

 

 

Okres realizacji projektu: 24.04.2023 r. – 31.10.2023 r.

 

Wartość projektu: 159 104,75 zł 

 

Wkład Funduszy Europejskich: 79 552,37 zł